fbpx

Школа польської мови Ораціо прийматиме Державний Сертифікаційний іспит з польської

Надзвичайно приємні новини!

Указом Міністра освіти Польщі від 25 жовтня 2018 року Школі польської мови і культури Ораціо надано повноваження проводити Державний Сертифікаціний іспит з польської мови як іноземної!

 

Що це означає?

 • Школа Ораціо має право організовувати проведення Сертифікаційного іспиту з польської мови у своїх стінах.
 • Викладачі школи Ораціо екзаменуватимуть кандидатів на отримання Сертифікату про знання польської мови.
 • Сертифікаційний іспит з польської мови нарешті, після довгої перерви, відбуватиметься в Києві.
 • Школа Ораціо отримала повноваження для екзаменування на рівнях А1, А2, В1, В2 і С1, тобто від початкового до просунутого.
 • Такі повноваження – одне з кращих підтверджень якості викладання польської мови у навчальному закладі, у масштабах країни резиденції закладу і на міжнародному рівні

НАВЧАТИСЯ В ПОЛЬСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ БЕЗКОШТОВНО БЕЗ КАРТИ ПОЛЯКА МОЖЛИВО!

Закон про вищу освіту від 20 липня 2018 року (Dz.U.2018.0.1668 – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), ст. 324 звільняє іноземців від оплат за навчання у польському вищому навчальному закладі, за умови якщо іноземець має державний сертифікат з польської мови як іноземної на рівні С1.

Як отримати такий сертифікат? Дізнайтеся за посиланням.

Нагадаємо, що таке Сертифікаційний іспит з польської мови.

 • Це єдиний спосіб отримати документ державного зразка, що підтверджує знання польської мови як іноземної.
 • Цей іспит необхідно складати для отримання громадянства і вступу до ВНЗ Польщі – за умови надання Сертифікату абітурієнт звільняється від складання внутрішнього іспиту на знання польської мови.
 • Найчастіше іспит проходить на території Польщі, однак в останнє десятиліття Державна Акредитаційна Комісія делегує свої повноваження освітнім осередкам країн із найвищим рівнем попиту на складання Сертифікаційного іспиту.
 • Так, в Україні цей Іспит зазвичай проходив у західній, рідше південній Україні, здебільшого при вищих навчальних закладах.
Кому потрібен державний сертифікат з польської мови як іноземної?

Сертифікат з польської мови як іноземної – це єдиний документ державного зразка, що засвідчує рівень володіння польською мовою. Іспит складають особи, що хочуть документально підтвердити свій рівень польської мови. Найчастіше це  іноземці, що планують навчатися або працювати в Польщі.

Державний сертифікат з польської мови як іноземної для абітурієнта – це можливість не здавати вступний іспит. Лише сертифікат державного зразка 100% звільняє іноземців від проходження вступних випробувань з польської мови. Вищі навчальні заклади Польщі вимагають від абітурієнтів на момент вступу знання мови на рівні В2 (для технічних та природничих напрямків) та С1 (для гуманітарних напрямків). Детальніше про вступ до польських університетів на сторінці osvita.oratio.ua

Державний іспит з польської мови як іноземної для особи, що планує працювати в Польщі – це можливість знайти кращу та більш високооплачувану роботу в будь-якій сфері.

Державний сертифікат про знання польської мови – обов’язковий документ, який потрібно подати до державних органів особам, які хочуть отримати громадянство Республіки Польщі (Закон про набуття громадянства Польщі від 15 серпня 2012 року передбачає володіння польською мовою мінімум  на рівні В1).

Чи є вікові обмеження для проходження державного іспиту?

Державний іспит з польської мови для дітей можуть здавати особи від 14 до 17 років.

Державний іспит з польської мови для дорослих можуть здавати особи, яким на день проведення екзамену виповнилося 18 років.

Чим відрізняється іспит для дорослих та для дітей?

Іспит у групі і для дорослих, і для дітей перевіряє всі аспекти володіння мовою – розуміння зі слуху, розуміння написаних текстів, граматику, написання творів та вміння говорити. Іспит для дітей  відрізняється від іспиту для дорослих тематикою текстів, а також типом завдань та конструкцій, які у тесті зустрічаються. Відрізняється також час, відведений на виконання різних видів завдань. Крім того, в іспитах для дітей на рівні В1 знання граматики та розуміння написаних текстів об’єднані в один інтегрований модуль. В іспиті для дорослих та в іспиті для дітей на рівні В2 знання граматики та розуміння написаних текстів перевіряється в рамках двох окремих модулів.

Хто приймає державний іспит?

Державний іспит приймає Державна комісія підтвердження володіння польською мовою як іноземною (Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).

Як проходить державний іспит?

Стандарти вимог щодо володіння польською мовою як іноземною на окремих рівнях визначені у Розпорядження Міністра Науки та Вищої Освіти щодо іспитів з польської мови як іноземної від 26 лютого 2016 року.

Структура іспиту для дорослих

Рівень В1

ПИСЬМОВА ЧАСТИНА (4 модулі)

Тривалість, хвилинКількість завданняМаксимальна кількість балів
Розуміння зі слуху254-5

30

Розуміння написаних текстів

454-530
Граматика458

30

Написання твору

75330
Разом19019-21

120

УСНА ЧАСТИНА (1 модуль)

10-153

40

 

 

 

Рівень В2

ПИСЬМОВА ЧАСТИНА (4 модулі)

Тривалість, хвилинКількість завданняМаксимальна кількість балів
Розуміння зі слуху305

40

Розуміння написаних текстів

60540
Граматика608-9

40

Написання твору

90340
Разом24021-22

160

УСНА ЧАСТИНА (1 модуль)

10-153

40

 

Рівень С1

ПИСЬМОВА ЧАСТИНА (4 модулі)

Тривалість, хвилинКількість завданняМаксимальна кількість балів

Розуміння зі слуху

30540
Розуміння написаних текстів605

40

Граматика

608-940
Написання твору903

40

Разом

24021-22160
УСНА ЧАСТИНА (1 модуль)15-202

40

 

Структура іспиту для дітей

Рівень В1

ПИСЬМОВА ЧАСТИНА (3 модулі)

Тривалість, хвилинКількість завданняМаксимальна кількість балів
Розуміння зі слуху305

30

Розуміння написаних текстів та знання граматики

60740
Написання твору602

30

Разом

15014100
УСНА ЧАСТИНА (1 модуль)152

40

 

Рівень В2

ПИСЬМОВА ЧАСТИНА (4 модулі)

Тривалість, хвилинКількість завданняМаксимальна кількість балів
Розуміння зі слуху305

30

Розуміння написаних текстів

60530
Граматика608

40

Написання твору

90240

Разом

24020140

УСНА ЧАСТИНА (1 модуль)

15340
Скільки потрібно набрати балів, щоб здати іспит?

Вимоги для дорослих:

Рівні А1, А2 – мінімум 50 % на письмовій частині та 50% на усній

Рівні В1 – мінімум 50% на кожному модулі письмової частини та 50% на усній частині

Рівні В2, С1, С2 – мінімум 60% на кожному модулі письмової частини та 60% на усній частині

 

Вимоги для дітей:

Рівні А1-В2 – мінімум 50% на письмовій частині та 50% на усній частині

У разі успішної здачі іспиту, коли можна отримати сертифікат?

Сертифікат готується протягом 30 днів від моменту отримання протоколу іспиту з додатками.

Скільки коштує іспит?

Обов’язковою умовою для проходження іспиту є внесення оплати за екзамен.

Вартість:

90 € – рівень A1-B2 для дітей,

120 € – рівень A1, A2 для дорослих,

150 € – рівень B1, B2 для дорослих,

180 € – рівень C1, C2 для дорослих.

У разі успішного проходження іспиту додатково оплачується виготовлення сертифікату. Вартість сертифікату – 20 євро.

! Після реєстрації на екзамен в Ораціо та здійснення оплати кандидат не може змінити місця проведення екзамену.

! У призначенні платежу обов’язково слід вказати прізвище та ім’я особи, що складає
іспит, а також рівень та дату екзамену. Банківську комісію покриває платник.

! Зміна даних, вказаних в анкеті, після 25.04.2019 оплачується у розмірі 20 євро

Як підготуватися до державного іспиту?

Школа польської мови та культури Ораціо пропонує курси підготовки до державного іспиту. На цих курсах ми пропрацюємо всі види робіт, які зустрічаються на державних іспитах, а саме:

 1. граматика – наші викладачі перш за все приділяють увагу граматичним темам, які студентам важко опанувати самостійно і які точно будуть на іспиті.
 2. Розуміння написаних текстів – навчимося працювати з текстом, шукати в ньому ключові слова-підказки
 3. Розуміння зі слуху – викладач спілкується на занятті виключно польською мовою. Однак цього не достатньо. На курсі будемо слухати різні аудіо записи (людей з різними діалектами та акцентами) та виконуватимемо завдання до цих текстів
 4. Написання творів – будьте готові на кожне заняття писати твори
 5. Говоріння – опис зображень, висловлювання на задану тему, обговорення текстів, комунікативні ситуації. Викладач моделює умови, що будуть максимально близькі до умов складання усної частини іспиту.

 

На курсі будуть опрацьовані зразки екзаменаційних тестів минулих років, що також допоможе у підготовці.

Крім того, на підготовчому курсі ви дізнаєтеся більше про державний іспит, його структуру та особливості проходження – все, що допоможе досконало зрозуміти специфіку проходження кожної частини іспиту і не розгубитися під час виконання аналогічних завдань на державному екзамені.

Важлива організаційна інформація.
 1. Державний іспит з польської мови організовується виключно у дати, затверджені
  Державною комісією підтвердження володіння польською мовою як іноземною
  (Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego).
 2. Надсилаючи заявку, кандидат зобов’язаний надати скан-копію закордонного паспорта
  особи, що здає іспит. Для неповнолітніх слід подати також скан-копію паспорта одного з
  батьків. Особи з особливими потребами зобов’язані повідомити про це організатора та
  надати відповідні підтверджуючі документи.
 3. Якщо на іспит з певного рівня зареєструвалася недостатня кількість осіб, центр
  екзаменування залишає за собою право не проводити іспит на цьому рівні. Екзаменатор
  повідомляє про можливу відміну не пізніше ніж за два місяці до запланованої дати
  проведення іспиту. У такому випадку внесена кандидатом оплата за іспит буде
  повернена в повному обсязі.
 4. Після реєстрації на іспит та внесення оплати, кандидат не може змінити дати
  проведення або обраного рівня екзаменування.
 5. В заявці на участь у державному іспиті обов’язково слід вказувати точні дані.
  Відповідальність за правильність даних лежить на особі, що подавала заявку.
 6. Якщо заявник відмовляється від участі в державному іспиті:
  – менше, ніж за 30 днів до дати проведення іспиту – сплачена сума НЕ повертається;
  – раніше, ніж за 30 днів до дати іспиту, але станом на день відмови реєстрація вже закрита – повертається 50% сплаченої суми,
  – якщо на момент відмови реєстрація ще відкрита – повертається 100% сплаченої суми.

Інформацію щодо державного іспиту можна отримати за телефоном

0688877428 (Viber)

!!! Якщо Ви плануєте здавати державний іспит з польської мови, школа польської мови та культури Ораціо охоче Вам допоможе належно підготуватися. У нас ви можете не тільки вивчити мову від початкового рівня А1 до найвищого С1 (більше про поточний набір), пройти курс підготовки до державного іспиту, а й власне здати державний іспит в Ораціо. Відтепер, кожної першої неділі місяця, починаючи з 07 липня 2019 року, о 10:00 Ви маєте можливість пройти ПРОБНИЙ ІСПИТ З ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ. Формат такого іспиту максимально наближений до державного екзамену з польської мови як іноземної.

Пробний іспит, так само як і державний, теж проходить у кілька етапів:

 • Аудіювання
 • Граматична частина
 • Розуміння тексів
 • Написання твору
 • Усна частина

Тривалість кожної з цих частин залежить від рівня, який Ви хочете перевірити. Детальніше з цією інформацією Ви можете ознайомитися на вкладці «державний іспит» (https://www.oratio.ua/certification-exam) у підрозділі «Як проходить державний іспит» на нашому сайті.

Після кожного етапу на пробному іспиті передбачена перерва 10 хв.

Результати Ви отримаєте через 7 днів після проходження пробного іспиту.

Такі пробні екзамени відбуваються в умовах ідентичних до умов проведення державного іспиту. Тому, це хороша нагода перевірити свої знання польської мови на всіх етапах, а також свої здібності акумулювати всі необхідні знання з польської мови у стресовій ситуації. Але при цьому це ще не державний іспит, тому Ви маєте можливість допрацювати ті вміння та навички, які цього потребують, довчити ті теми, у яких  виявляться прогалини. І – за належної підготовки – здати державний іспит з польської мови як іноземної з найвищими балами.

Пробний іспит з польської мови як іноземної в школі польської мови та культури Ораціо платний.

Вартість пробного єкзамену для рівнів В1 та В2 для неповнолітніх осіб – 50 євро*

Рівні В1 та В2 для повнолітніх осіб – 75 євро*

Рівень С1 для повнолітніх осіб – 90 євро*

* з березня 2020р

Оплата здійснюється у гривнях за курсом на день сплати.

Обов’язковою є попередня реєстрація!

Зареєструватися

Aкції!

Заходьте до нас в гості на YouTube
Заходьте до нас в гості на YouTube
ДЕТАЛЬНІШЕ
Книга в подарунок для кожного студента на курсі “Карта поляка”!
Книга в подарунок для кожного студента на курсі “Карта поляка”!
ДЕТАЛЬНІШЕ
Наша бібліотека – ваша бібліотека
Наша бібліотека – ваша бібліотека
ДЕТАЛЬНІШЕ

Відгуки про школу

Супер школа. І супер викладачі! Підхід індивідуальний до кожного. Цікаві заняття. Рекомендую всім!

Наталія (закінчила курси в 2015р, 25 років)

Закінчила курс А1. Продовжую далі навчатися у школі. Дуже приємна атмосфера у школі та на заняттях. Відвідую школу з великим задоволенням. Вчителі – професіонали.

Юлія (закінчила курси в 2015р, 27 років)

Дуже багато особистого досвіду і лайфхаків – і це круто! Атмосфера чудова, ходжу з задоволенням, ні на що не проміняю 😉

Учень школи (закінчив курси в 2015 році)

Дружня атмосфера, вчителі цікаво та зрозуміло пояснюють материал. Щотижневі розмовні клуби дуже допомагають у вивченні мови. Уроки проходять у цікавій, невимушеній формі.

Анна Скок (закінчила курси в 2015р, 18 років)

Залишилися дуже хороші враження, дуже задоволена курсом і викладачем. Продовжую навчання в школі. Всім рекомендую школу Oratio!

Учениця школи (закінчила курси в 2015 році)

У школі приємна, можна сказати сімейна атмосфера. Хороші викладачі. Підручники та робочі зошити входять у вартість курсів.

Ніна Черник
nofoto.jpg

Школа неймовірна, сюди хочеться приходити, колектив веселий и дружній. Тут завше панує сімейна атмосфера комфорту. Навчаюся з нуля и тішуся успіхамі. Приємні бонуси – книжки і зошити входять у вартість; кава / чай / печиво / водичка – безкоштовно. А ще – можливість спілкування з поляками!!!

Оля Марченко
nofoto.jpg

Обожнюю цю школу мови та культури. Приємні викладачі, гарна атмосфера. Вивчаю польську з нуля, і вже на А2.

Женя Литвинова

За теплу атмосферу та навчальні матеріали, а так само величезна подяка Вікторії Бойко – за якісне навчання та закладену основу у вивченні польської мови та культури.

Саша Палченко
nofoto.jpg

Школа Oratio відкрила для мене нову мову, нову культуру, нові можливості. Мої викладачі дуже професійні і відкриті. Кожен день коли приходжу в школу я із задоволенням можу поспілкуватися з будь-яким з педагогів польською мовою, і це круто! 🙂

Леша Чалієнко
nofoto.jpg

Залишилися дуже хороші враження, дуже задоволена курсом, і викладачем.

Учениця
nofoto.jpg

Раджу школу польської мови і культури Oratio – ґрунтовні знання з граматики, класний розмовний клуб з носієм мови і непростий екзамен. І так – будь-яку школу роблять викладачі: Pani Helena jest najlepszą nauczycielką! Dziękuję bardzo!

Лена Левчун
nofoto.jpg

Я закінчила курс А2 у викладачки Маташ Світлани, відчутно покращився мій рівень граматики, з радістю ходила на уроки, було завжди цікаво та інформативно.
Школа Ораціо допомагала мені у оформленні документів на вступ до Магістратури Варшавського університету, займалась документами Мартиненко Олена, дуже відповідальна та приємна людина, допомагала мені розібратись і всіх нюансах, завжди відповідала на мої незліченні дзвінки та смс:))) Дякую Школі Ораціо за знання та підтримку.

Юлія Літковіч
nofoto.jpg

Прекрасна школа з професійними викладачами.

Олег Ващенко
nofoto.jpg

Школа – супер! Заканчиваю курс А2. Помимо профессионализма преподавателей можно отметить дружную обстановку.

Роман Юзепольский
nofoto.jpg

Мені дуже подобається моя школа! Вже після першого відвідування вирішила, що залишуся тут до кінця!)) У школі дуже дружня атмосфера, ходжу на заняття як на свято! У суботу проходить розмовний клуб з носієм мови і його милою собачкою Оззі) Книги включені у вартість навчання, можна додатково брати журнали польською.

Ірина Музиченко

ЗАЛИШИТИ ВІДГУКВІДГУКИ ПРО ШКОЛУ